Постановления Президиума ФП НСО за 2018 год

Заседание Президиума ФП НСО от 18.01.2018 г. № 19